Huisregels Coronavirus COVID 19 (Up-date per 12 november 2021)

Lees hier over onze veiligheidsmaatregelen en huisregels wanneer je één van onze opleidingen c.q. examens volgt en een opleidingslocaties bezoekt!

Wij doen er alles aan
Je kunt erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om je bezoek aan een van onze opleidings- en examenlocaties, veilig te stellen. In samenwerking met de locaties worden alle zitplaatsen in ruimtes met in achtneming van 1,5 meter afstand opgesteld.

Richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM
Vanzelfsprekend houden wij en jij… ons aan de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM. We hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid:

√ Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand.
√ Geef elkaar geen hand.
√ Was je handen regelmatig.
√ Hoest/nies in de binnenkant van je elleboog.
√ Draag een mondkapje (Wanneer je zit tijdens de les is dat niet nodig)

Heb je één van de volgende symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts. Doe dit ook bij lichte symptomen:

√ Hoest
√ Ademhalingsmoeilijkheden
√ Koorts
√ Pijnklachten
√ Moeheid
√ Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
√ Diarree

Einde.