Regels STAP-subsidie aangescherpt.

Ben jij van plan om een van onze opleidingen te gaan volgen met het STAP-budget? Dan is het goed om te weten dat de Toetsingskamer STAP van het UWV de regels voor subsidietoekenning heeft aangescherpt. 

Toetsingskamer STAP-budget.
De criteria die door de Toetsingskamer STAP zijn opgesteld, zorgden er in de vorige vier STAP-tijdvakken voor dat WTOL Academy een uitgebreid opleidingsaanbod via STAP beschikbaar kon stellen. De Toetsingskamer is aangesteld om continu te evalueren hoe het budget wordt ingezet. Op basis van nieuwe inzichten heeft de Toetsingskamer besloten om deze criteria aan te scherpen.

Werkgeversverantwoordelijkheid.
De aanscherping heeft onder meer betrekking op scholing die volgens de Toetsingskamer onder de verantwoordelijkheid van werkgevers vallen en normaliter door hen betaald wordt. Ook vallen hobbymatige cursussen niet binnen het STAP-budget. Een cursus c.q. opleiding moet bovendien een bijdrage leveren aan een sterkere positie op de arbeidsmarkt.

SVH erkende opleidingen.
Al onze opleidingen zijn Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) erkend. Samen met SVH en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben wij als kerndoel het vergroten van de vakbekwaamheid in de horeca. SVH waarborgt kennis door het afnemen van examens en geeft inzicht in het opleidingsaanbod voor de horeca. Zo leveren wij gezamenlijk een bijdrage aan de aansluiting van het horecaonderwijs op het bedrijfsleven, dragen we bij aan vernieuwing en vergroten wij de vakbekwaamheid en arbeidsmarkt in de branche.

Bezwaar.
Samen met SVH en diverse andere branche erkende beroepsopleiders heeft WTOL Academy bezwaar aangetekend voor een aantal opleidingen die als hobbymatig zijn betiteld, onder verantwoordelijkheid van de werkgever vallen en volgens de Toetsingskamer niet bijdragen aan een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Als beroepsopleider vinden we het ook belangrijk om (aankomend) horeca professionals te informeren over subsidiemogelijkheden waarmee opleidingen toegankelijk(er) worden.

Aanmeldingsperiode 1 november.
Al onze cursisten met een tijdelijke goedkeuring van de aanmeldingsperiode 1 november hebben inmiddels persoonlijk een schrijven van ons ontvangen en kunnen zonder problemen starten met de opleiding in de komende weken. Voor aanmeldingen uit eerdere periodes zijn er eveneens geen restricties en zijn deze bovendien veelal afgerond.

Benieuwd wat voor opleidingen je kunt volgen? Bekijk hier ons actuele opSTAPindeHORECA.nl en meld je aan voor 2 januari 2023 en ontvang jouw STAP Aanmeldingsbewijs