Bourgogne en klimaatverandering (4 punten Cat: A)

De aarde warmt op en dat heeft gevolgen voor het