SVH Wijnexpert van het jaar

 1. Inleiding
  Dit reglement is van toepassing op de competitie SVH Wijnexpert van het jaar bestaande uit: beantwoorden van vragen over 4 te proeven wijnen. (Finale 6 wijnen) De organisatie van de competitie is in handen van de WTOL Academy.De organisatie houdt zich het recht voor om iedere bezoeker van en deelnemer aan een of meerdere wedstrijden de aanwezigheid bij of deelname aan die wedstrijden te ontzeggen.
 1. Voorwaarden deelname
  Iedere wijnliefhebber die op de wedstrijddag 18 jaar of ouder is, mag deelnemen aan de wedstrijd. (m.u.v. medewerkers en wedstrijdleiding WTOL)
 1. Legitimatieplicht
  Voor aanvang van de finale moet je je legitimeren met een geldig wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart, ID-kaart of paspoort uit een EER-land, Nederlands vreemdelingendocument, rijbewijs). Wanneer je je niet op de voorgeschreven wijze kunt identificeren, mag je niet deelnemen aan de wedstrijd.
 1. Persoonsgegevens
  De persoonsgegevens van de deelnemers worden door de WTOL Academy verwerkt onder strikte toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie ook het Privacybeleid via: KLIK HIER
 1. Wedstrijdverloop
  1. De competitie – “SVH Wijnexpert van het jaar” bestaat uit meerdere voorronden tijdens de vakbeurs Horecava en een finale tijdens Gastvrij Rotterdam.  Je kunt aan verschillende voorronden deelnemen. Uiteindelijk telt de hoogste score en wordt aan de hand daarvan bepaald of plaatsing voor de finale behaald is.
  2. De beste 30 deelnemers van alle voorronden tijdens de Horecava 2023 plaatsen zich voor de finale tijdens Gastvrij Rotterdam 2023. De 30 deelnemers die de finale hebben behaald worden hiervan persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht.
  3. De finale bestaat uit 6 te proeven wijnen en 10 open vragen. Je hebt hiervoor 60 minuten de tijd. Per antwoord kun je 2 punten behalen (maximaal 20).
  4. Van elke wijn wordt exact 60 ml. in het wedstrijdglas (wijnglas 38cl.) geschonken.
  5. De wijntypen die tijdens de wedstrijd deel uit kunnen maken van de te proeven wijnen zijn:
   • rode wijn
   • witte wijn
   • rosé wijn
   • zoete wijn
   • versterkte wijn
   • mousserende wijn
  1. Indien je alle vragen hebt beantwoord, lever je het antwoordformulier in bij de wedstrijdleider. Deze registreert het tijdstip van inleveren van elk wedstrijdformulier. Je kunt vervolgens de wedstrijdruimte verlaten.
  2. Indien deelnemers eindigen met een gelijk aantal punten, zal het tijdstip van inleveren van het wedstrijdformulier bepalend zijn voor de eindstand van de wedstrijd. Degene die het wedstrijdformulier eerder heeft ingeleverd behaalt een hogere ranking.
 1. Winnaar SVH Wijnexpert van het jaar.
  Uitgeroepen tot winnaar wordt diegene die heeft voldaan aan de voorwaarden voor deelname en die na telling van alle punten en het bepalen van de ranking, door de jury wordt aangewezen als winnaar.
 1. Jury
  De jury bestaat uit Richard van Dijk, Edo Kruidering, Pepijn Van der Linden en Ruud Weterings.
 1. Aansprakelijkheid
  WTOL Academy is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van deelname aan de wedstrijd en/of het winnen van een prijs. Voor deze competitie gelden eveneens onze algemene voorwaarden 

Einde