SVH ERKEND | 8,9 DOOR 1247 STUDENTEN | E-LEARNING

FOOD | WINE | HOSPITALITY

EXAMENS

5 sterren

8.9 door 1247 studenten

Het SVH wijn examen wordt afgenomen door de externe examenorganisatie van het SVH.  Het examen SVH Wijn 2 is gebaseerd op de eindtermen SVH Wijn 2.

Het examen bestaat uit 46 meerkeuzevragen en duurt 45 minuten.
De eerste zes examenvragen hebben betrekking op de vier verschillende wijnen die je moet proeven. Van de vier wijnen zijn er twee wit en twee rood. Elk wijnglas bevat 50 ml. wijn. Tijdens het examen wordt geen wijn bijgeschonken. Naast de wijnen zal een glas met water en een spuugemmer klaar staan. Het glas water kan op verzoek worden bijgeschonken. Je mag zelf bepalen in welke volgorde je de examenvragen gaat beantwoorden.

Cesuur: Je kunt voor het gehele examen 46 punten behalen. Om te slagen moet je minimaal 28 examenvragen (60%) juist beantwoorden. Van de juist beantwoorde examenvragen moeten minimaal 2 examenvragen over het proeven (vraag 1 t/m 6) juist zijn beantwoord.

175,00
Aanmelden

SVH Wijn 3 examen bestaat uit twee examenonderdelen: Theorie en Organoleptisch. Voor het behalen van het SVH Diploma Wijn 3 dienen beide examens behaald te worden.

Exameneisen SVH Wijn 3 Theorie
Algemeen: Het examen SVH Wijn 3 Theorie bestaat uit 40 meerkeuze vragen. Bij elke meerkeuzevraag heb je drie keuzemogelijkheden (A, B en C), waarvan één keuzemogelijkheid het juiste antwoord is. Het examen duurt 45 minuten. Alleen het ‘Om mee naar huis te nemen’-formulier mag mee naar huis worden genomen. Hiermee kan je de eerste werkdag na het examen de voorlopige antwoorden van het examen inzien op de website van SVH.

Cesuur: Je kan voor het gehele examen 40 punten behalen, één punt voor elk juist beantwoorde meerkeuze vraag. Je bent geslaagd voor het examen wanneer je minimaal 24 punten (60%) hebt behaald.

LET OP: meld je ook aan voor het organoleptische examen

175,00
Aanmelden

SVH Wijn 3 examen bestaat uit twee examenonderdelen: Theorie en Organoleptisch. Voor het behalen van het SVH Diploma Wijn 3 dienen beide examens behaald te worden.

Exameneisen SVH Wijn 3 Organoleptisch
Algemeen: Bij het examen SVH Wijn 3 Organoleptisch moet je zes verschillende wijnen proeven. Van de zes wijnen zijn er drie wit en drie rood. Van elke wijn wordt 50 ml. uitgeschonken. Tijdens het examen wordt geen wijn bijgeschonken. Naast de wijnen zal een glas met water en een spuugemmer klaar staan. Het glas water kan op verzoek worden bijgeschonken.

Het examen bestaat uit zes meerkeuze vragen en twee proefnotities. Elke meerkeuzevraag heeft drie keuzemogelijkheden (A, B en C), waarvan één keuzemogelijkheid het juiste antwoord is. Voor de wijnen in glas 3 en glas 6 moet je een proefnotitie maken op een proefnotitieformulier en daarbij gebruik maken van de buitenste ring van het bijgeleverde smaakwiel. Het examen duurt 45 minuten.

Let op: Meld je ook aan voor het theorie examen!

 

175,00
Aanmelden

Het examen SVH Vinoloog/sommelier organoleptisch:

Er kan tijdens dit examen gebruik worden gemaakt van stille wijnen (rood, wit en rosé), mousserende wijnen, parelwijnen, likeurwijnen, dessertwijnen en gearomatiseerde wijnen.

De Examencommissie heeft de vrijheid om al dan niet gebruik te maken van de soorten wijnen die tijdens de opleiding zijn geproefd.Van de genoemde wijnen kan gevraagd worden naar: – de benaming – het type – het land en/ of gebied van herkomst en/ of wijndistrict – het jaar van productie – het druivenras/ de druivenrassen – fouten en/ of gebreken – specifieke product- toepasbaarheid – gastronomie (wijn & spijs) en productiekenmerken.

Het volledige examen bestaat uit 3 onderdelen:
Theorie A examen.
Theorie B examen.
Organoleptisch examen.

Zie hier voor het volledige examen reglement 

SVH examencommissie. 

265,00
Aanmelden

Het examen SVH Vinoloog, Theorie A is gebaseerd op de eindtermen SVH Vinoloog. Het examen bestaat uit 80 meerkeuzevragen. Bij elke meerkeuze vraag heeft de kandidaat drie keuzemogelijkheden (A, B en C), waarvan één keuzemogelijkheid het juiste antwoord is. De kandidaat krijgt 90 minuten de tijd om het examen te maken.

Het volledige examen bestaat uit 3 onderdelen:
Theorie A examen.
Theorie B examen.
Organoleptisch examen.

Zie hier voor het volledige examen reglement 

SVH examencommissie. 

265,00
Aanmelden

Het examen SVH Vinoloog, Theorie B is verdeeld in vier opdrachten die weer zijn opgesplitst in subopdrachten. De (sub)opdrachten zijn openvragen. De kandidaat moet o.a. bij een viergangenmenu wijnen adviseren, waarbij rekening wordt gehouden met de wijn-/spijscombinatie en de wensen van de gast en op basis van een fictieve prijscourant een kleine wijnkaart opstellen, wijnen selecteren die geschikt zijn om te karaferen en huiswijnen selecteren. De kandidaat krijgt 120 minuten om het examen te maken.

Het volledige examen bestaat uit 3 onderdelen:
Theorie A examen.
Theorie B examen.
Organoleptisch examen.

Zie hier voor het volledige examen reglement 

SVH examencommissie. 

265,00
Aanmelden

Aanmelden voor het (her)examen SVH Leermeester

Exameninhoud:

Het SVH Leermeester examen bestaat uit drie onderdelen. Indien een examen uit meerdere delen bestaat dien je je voor elke examen afzonderlijk aan te melden. Kies je voor een deel(her)examen als je slechts dat deel wilt laten toetsen.

1. Portfolio (deze maakt u gedurende de training)
2. Rollenspel Coachen & Begeleiden (mondeling praktijk-examen)
3. Schriftelijk theorie-examen bestaande uit 30 meerkeuzevragen

Maak je keuze voor het herexamen en vul deze in bij opmerking. Elk deel examen kost € 195,-

 

195,00
Aanmelden

Inschrijven

Schrijf je hier in voor een examen.

Indien een examen uit meerdere delen bestaat dien je je voor elke examen afzonderlijk aan te melden. Kies je voor een deel(her)examen als je slechts dat deel wilt laten toetsen.

Examenlocatie

Opleidingscentrum Food, Wine & Hospitality
Sleepboot 2
3991 CN Houten