Op dinsdag 7 november is de samenwerkingsovereenkomst tussen NCVB Bedrijfsopleidingen en Winetraining Online door beide partijen ondertekend. NCVB Bedrijfsopleidingen gaat het keuzedeel wijnkennis aanbieden aan onze Horeca klanten en deelnemers. De deelnemers kunnen voor dit onderdeel kiezen, dit zal hoofdzakelijk gekozen worden bij de opleiding bediening.

NCVB Directeur Coen van Hoof; “Wij zijn een marktgerichte, onderwijs vernieuwende organisatie die maatwerkoplossingen biedt op basis van landelijk erkende opleidingen op verschillende mbo-niveaus binnen diverse sectoren. Binnen dat maatwerk leveren wij een uitgebreid producten- en dienstenpakket om bedrijven, deelnemers, praktijkopleiders en docenten / instructeurs optimaal van dienst te zijn, waardoor we de kwaliteit van het totale opleidingspakket maximaliseren. We zijn daarom blij dat we samen met Wijntraining Online het keuzedeel wijnkennis kunnen aanbieden aan onze Horeca klanten”

Wijntraining Online Directeur Ruud Weterings: “Onderzoeken wijzen uit, dat we bij de combinatie van zien, horen en interactie maar liefst 90% van de aangeboden informatie onthouden. Ter vergelijking… bij lezen is dit bijv. slechts 10%!. 
Het E-Learning programma van Wijntraining Online speelt in op het gegeven, dat de motivatie om iets te leren sterk wordt bevorderd, wanneer leren wordt gecombineerd met ‘fun’.
“Ook live trainingen zijn vaak gestoeld op deze principes, maar online kan iedereen ze benutten. Zoals onbeperkte herhaling en bijvoorbeeld het voorkomen van stress. Onderstaand enkele principes van leren in online wijntraining”

De kracht van herhaling.
Gebruik meerdere zintuigen.
Bouw voort op bestaande kennis.
Samen leren gaat sneller.
Bewegende korte oefeningen.
Benut het onbewuste brein.
Voorkom stress en hulpeloosheid.
Zelf doen en uitvogelen.

NCVB Bedrijfsopleidingen en Ruud Weterings zijn zeer content dat deze samenwerking tot stand is gekomen. Meer weten over E-Learning en wijn?