People Planet Profit (MVO). Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor ons iets vanzelfsprekends. Wij houden hier rekening mee in huisvesting, mobiliteit, personeelsbeleid en duurzame relaties. Duurzame relaties met alles en iedereen om ons heen zijn immers de basis van ons bestaan. Met Wijntraining Online hebben we daarom een aantal initiatieven genomen.

Onze omgeving en sociale innovatie
Wij staan in nauw contact met onze omgeving en bieden met Wijntraining Online een bijdrage aan een verbetering hiervan. Zo gaat o.a. een gedeelte van onze opbrengst naar Stichting De Ster. Deze organisatie helpt kinderen om zich zelfverzekerder te voelen zodat ze in staat zijn het leven te leiden/creëren dat zij graag willen. Deze visie sluit volledig aan bij onze missie “Leef je droom en creëer een betere wereld” Hier meer over Stichting de Ster

Vermindering CO2 uitstoot
Met Wijntraining Online nemen we verantwoordelijkheid voor het verminderen van de CO2 uitstoot doordat je kunt leren op afstand middels E-Learning. Hierdoor wordt er minder tot geen gebruik gemaakt van papier en natuurlijke grondstoffen. Bovendien is er minder noodzaak tot reizen. Vergaderingen en overleg doen wij zo veel mogelijk via video conference.

Bankieren bij duurzaamste banken ter wereld
Triodos Bank is een van de duurzaamste banken ter wereld. De missie van deze bank is om geld te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. Wij ondersteunen hiermee schone energie, sterke bossen, gezonde oceanen en duurzame landbouw.

Verantwoordelijk alcoholgebruik
Wij houden ons aan geldende wetten en zelfregulering codes bij de ontwikkeling van producten, promoties en activiteiten. Verantwoord alcoholgebruik en het ontmoedigen van alcohol gebruik bij jongeren is vanzelfsprekend voor ons. We verwijzen hierbij ook naar: www.nix18.nl en Het GRATIS E-Boek Past wijn in een gezonde levensstijl