De wereld om je heen verandert. Technologische ontwikkelingen gaan harder dan ooit. Oók de horecabranche kan hier niet achter blijven. Daar wordt gelukkig op ingespeeld. We zien steeds meer online trainingen uit de grond komen en steeds meer cursussen die goed te combineren zijn met je (fulltime) baan. Perfect voor ambitieuze horecaprofessionals die meer willen leren over het vak of een bepaalde specialisatie en zich verder willen ontwikkelen. Wijntraining Online (WTOL®) is daar een mooi voorbeeld van. De naam zegt het al, de training is gefocust op wijn. Na afloop van de training en na een positief examenresultaat ontvang je jouw branche-erkend SVH wijn diploma.

SVH specialisatiepiramides
Wijn is een van de SVH specialisatiepiramides en het komt voor in drie verschillende diplomapiramides, namelijk: SVH Meesterschenker, SVH Meestergastheer/-vrouw en SVH Wijnmeester. Maar hoe ziet zo’n training eruit, welke mogelijkheden in niveaus zijn er en wat kun je met dit branche-erkend diploma?

Game-Learning is leren door te doen “learning by doing”
Onderzoeken wijzen uit, dat we bij de combinatie van zien, horen en interactie maar liefst 90% van de aangeboden informatie onthouden. Bij lezen is dit slechts 10%. Het E-Learning programma van Wijntraining Online speelt in op het gegeven, dat de motivatie om iets te leren sterk wordt bevorderd, wanneer leren wordt gecombineerd met ‘fun’.Game-Learning is leren door te doen “learning by doing” Bovendien krijg je feedback per vraag, geheel op maat.

Daarom gebruiken we naast video en een E-boek, opdrachten met landen en kaarten, volgorde vragen, puzzelopdrachten, wijn & spijs opdrachten en multiple-choice vragen. Middelbare scholen (ROC) zijn al jaren gretige gebruikers van ons programma, maar ook wijnimporteurs en hotelketens werken met ons online programma.

Wijntraining kan voor een belangrijk deel online.
Het proeftechnische deel moet echt in de praktijk gebeuren. Daar zit voor ons en de student de uitdaging. De leermethode van WTOL is zo ingericht dat online theorie en offline praktijk elkaar in een goede mix versterken. Daarmee voorzien wij in een grote behoefte in de horeca: online leren waarbij medewerkers kort van de werkvloer zijn maar wel goed worden opgeleid en begeleid naar het examen SVH Wijn 2, Wijn 3 en SVH Vinoloog. Opleidingen met digitale leeromgeving, met praktijkgerichte opdrachten, studeren wanneer het voor de leerling uitkomt.

“Studenten leren dingen uit hun hoofd
die makkelijk te vinden zijn op internet” 

Wat is nu buiten dat het online is, de sleutel tot succes?
Wij focussen op de praktische toepasbaarheid en dat is wat ons onderscheidt. Het wijnonderwijs loopt nog steeds ver achter. Studenten leren dingen uit hun hoofd die makkelijk te vinden zijn op internet. Wij richten ons op de praktijk. En dat is ook waar SVH voor staat en daar is behoefte aan.

Hoe ziet de doelgroep eruit?
Met onze wijntrainingen hebben we als doel het vergroten van de kennis van medewerkers in de horeca en in alle branches waarin wijn-spijs van belang is. Maar ook de ambitieuze wijnliefhebber thuis, die hier meer over wil weten.

Hoe zien de niveaus eruit?
De kennisniveaus zijn gebaseerd op zogenaamde SVH eindtermen. Dit zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover je als examenkandidaat aan het eind van een opleiding of voor het examen minimaal moet beschikken. Wij hanteren 4 niveau’s. Om te beginnen bij basis wijn 1, oftewel kennis maken met wijn. Niveau 2 is een basiscursus en gekoppeld aan het SVH examen Wijn 2. Niveau 3 is een gevorderden training en kun je afsluiten met het SVH examen wijn 3. Het hoogst haalbare is de opleiding tot SVH Vinoloog, dit is niveau 4.

Wat is nu de waarde van zo’n branche-erkend diploma? Wat kun je hiermee?
De toetsing en erkenning van onze opleidingen door SVH is van groot belang, zodat werkgevers en leerlingen een goede kwalitatieve keuze kunnen maken voor een van de praktijkgerichte wijnopleidingen, die geschikt is voor de horeca. In de afgelopen jaren is onze aanpak een succesformule gebleken voor vele studenten van middelbare beroepsopleidingen (MBO), verschillende hotelketens en diverse wijnimporteurs.

Met een branche-erkend SVH diploma ben je waardevol op de arbeidsmarkt. Door de praktische toepasbaarheid van de training ben je goed voorbereid op een functie gericht op wijn. Wijn is ook echt een meerwaarde. Op mbo-scholen is het zelfs een keuzedeel. Met een branche-erkend wijndiploma weet je je als ondernemer of als werknemer te onderscheiden.

Wil je meer weten over Wijntraining Online opleidingen en trainingen:

Wijntraining-Online.nl en WTOL-Academy.nl