Op Zaterdag 28 mei is een zitting geweest waarbij het bezwaar van klager mondeling is toegelicht. Aanwezig hierbij waren Sander Pardijs, zijn advocaat, Ruud Weterings en Dhr R. Bunk namens WTOL Academy. Ruud heeft de zitting als voorzitter van de examencommissie geopend en gaf aan, dat hij gezien zijn persoonlijke betrokkenheid bij het bezwaar zijn rol als voorzitter neerlegt en overdraagt aan Dhr. R van Biezen.

Na het aanhoren van het bezwaar is de examencommissie tot het volgende standpunt gekomen:

Naast de kosteloze deelname van klager aan Wine Entrepreneur opleiding heeft klager gebruik gemaakt van deelname aan het facultatieve examen niveau 4 Vinoloog. Dit vinologen examen is op 22 februari door klager gemaakt met een onvoldoende.

In deze kwestie heeft klager het examen onrechtmatig meegenomen en daarmee aan het zicht onttrokken. De authenticiteit van het examen kan daardoor niet meer vastgesteld worden, zodat klager niet kan worden ontvangen in zijn klacht.Ten overvloede is het “copy” examen dat de examencommissie tijdens de zitting ontving naast de examensleutel gelegd. Daaruit blijkt dat klager maximaal 17 vragen correct heeft beantwoord. Volgens de normering (minimaal 18 goed) is klager gezakt.

Naar aanleiding van bovenstaand standpunt, kunnen wij mededelen dat wij het advies van de examencommissie volgen.