Deze maand updaten we ons privacybeleid, zodat je makkelijker inzicht kunt krijgen in welke gegevens we verzamelen en waarom we ze verzamelen. We hebben ook onze Privacycheck en andere opties verbeterd die we bieden om jouw gegevens en privacy te beschermen.

Er verandert niets aan jouw huidige instellingen of de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt. We verbeteren alleen de manier waarop we onze procedures beschrijven en de manier waarop we de opties toelichten die je hebt om jouw gegevens te updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Winetraining Online Academy hanteert een strikt privacybeleid. Er mag bij de bezoekers van de website geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In dit privacystatement staat uitgebreid beschreven, hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers en wat je kunt doen als je bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Jouw privacy is gewaarborgd!

Wij geven om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Winetraining Online Academy thodn WTOL-Academy.nl en Wijntraining-Online.nl

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-05-2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan jouw uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.