SVH ERKEND | 8,9 DOOR 1247 STUDENTEN | E-LEARNING

Heb je een klacht?

Wij vinden het heel belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening en je contacten met WTOL Academy. Mocht dat niet zo zijn, dan willen we weten waarom je niet helemaal tevreden bent. De Klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de kwaliteit en inhoud van de opleiding of de handelwijze (het gedrag) van medewerkers. Daarom hebben wij een klachtenreglement.

1. Ben je ontevreden, of heb je een klacht? Je kunt ons bellen op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur: 085 27 35 181. Soms kunnen wij je klacht meteen verhelpen. Lukt dat niet, dan neemt de medewerker de verdere gang van zaken met je door.

2. Wil je schriftelijk een klacht indienen Volg de onderstaande stappen om je klacht in te dienen. Zorg dat je zo volledig mogelijk omschrijft, dan kunnen wij je zo snel en goed mogelijk helpen.Heb je een schriftelijke klacht zend deze dan per mail naar de directie info@wtol-academy.nl

Zet in de mail:
1) Wat er is gebeurd en waarom je niet tevreden bent.
2) Jouw adres- en contactgegevens.
3) Om welke vestiging, afdeling en eventueel medewerker het gaat.
4) Of je een reactie van ons wilt, nadat je de klacht hebt ingediend.

Wil je een reactie van ons nadat je de klacht hebt ingediend? Geef dan aan wat volgens jou de oplossing is voor de klacht. Bijvoorbeeld het aanbieden van excuses, of door telefonisch of schriftelijk te reageren.

3. Nadat je een klacht schriftelijk hebt doorgegeven, belt een medewerker je binnen 3 werkdagen op. Voor een klacht die je per brief doorgeeft is die periode 7 werkdagen. We bespreken dan de inhoud van jouw klacht.

4. Als wij je telefonisch niet kunnen bereiken, ontvangt je van ons een schriftelijke bevestiging waarin staat dat wij uw klacht hebben ontvangen.

5. Wilt u uw klacht ook mondeling toelichten? Dan krijgt je hiervoor een uitnodiging. Wij doen ons best om jouw klacht binnen 3 weken af te handelen.

6. De klachten worden behandeld door een onafhankelijke medewerker, die zelf niet bij de klacht betrokken is.

7. Let op: voor bezwaar op een examen of het resultaat van je examen dien je je te wenden tot onze externe examen organisatie SVH.nl

Einde.