De Langhe, bakermat van de Slow Food

Praat je over wijn uit Piëmonte, dan heb je het