Na ruim een jaar intensief studeren is het eerste SVH Vinoloog examen een feit.
Op 12 juni 2017 gaat de eerste lichting kandidaten van de WTOL Academy op voor het examen SVH Vinoloog. Daar ben ik trots op!

Trots op de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) dat zij als onafhankelijke organisatie een praktijkgericht examen hebben gemaakt en daarmee stelling neemt in wijnonderwijs.

Trots op mijn klanten/partners die naast ons zijn gaan staan en oprecht geloven in deze vernieuwende en innovatieve Vinologen Opleiding.

Trots op onze studenten die deze Vinologen opleiding volgen!

De reden voor een nieuwe vinologen opleiding ligt immers in de behoefte van deze student om flexibiliteit en kwaliteit te koppelen aan een aansprekende titel.

Wij hebben gekozen voor de SVH. Kerndoel van de SVH is het vergroten van de vakbekwaamheid in de horeca en branches waarin wijn van belang is. Samen met partners uit het onderwijs, politiek en bedrijfsleven stelt SVH kwaliteitseisen voor de horecabranche vast.

De diploma’s van SVH zijn ontwikkeld in samenwerking met de horecabranche en worden erkend door alle belangrijke branchepartijen. Voor onze kandidaten betekent dat een diploma met de waarde voor de arbeidsmarkt. Lees hier meer over de diplomawaarde van de diploma’s van SVH. 

Het examen SVH Vinoloog bestaat uit drie onderdelen. 

  • Examen SVH Vinoloog, Theorie A;
  • Examen SVH Vinoloog, Theorie B;
  • Examen SVH Vinoloog, Organoleptisch.

Examen SVH Vinoloog, Organoleptisch
Voor het examen SVH Vinoloog Organoleptisch moet de kandidaat twaalf verschillende wijnen proeven. Over de wijnen in glas 1 t/m 8 worden twaalf meerkeuzevragen gesteld. Bij deze meerkeuzevragen gaan acht vragen over welke wijn in het glas geschonken is en worden vier vergelijkingsvragen gesteld waarbij de kandidaat wijnen met elkaar moet vergelijken.De kandidaat moet voor de wijnen in glas 9 t/m 12 een proefnotitie maken.

Examen SVH Vinoloog, Theorie A
Het examen SVH Vinoloog, Theorie A bestaat uit 80 meerkeuzevragen. De kandidaat krijgt 90 minuten de tijd om het examen te maken.

Examen SVH Vinoloog, Theorie B
Het examen SVH Vinoloog, Theorie B bestaat uit open vragen die verdeeld zijn in drie opdrachten die weer zijn opgesplitst in subopdrachten. De kandidaat moet o.a. bij een viergangenmenu wijnen adviseren, waarbij rekening wordt gehouden met de wijn-/spijscombinatie en de wensen van de gast, een kleine wijnkaart opstellen op basis van een bedrijfsformule en huiswijnen noemen op basis van een bedrijfsformule.

Voor cesuur van deze examens verwijs ik naar: Het Examen reglement 

Wij streven ernaar de Nederlandse wijnkenner tot de beste specialist van Europa te maken. Klinkt ambitieus zou je zeggen… Toch denk ik dat dit ons gaat lukken met onze strategische partners en de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH).

Ben je geïnteresseerd?
Wie is er welkom bij de SVH | Vinoloog van de WTOL Academy® ? Iedereen met een diploma op kennis niveau 3 (WSET, SWEN , SDEN, SVH) Groep 3 start op 11 september 2017. Ben je geïnteresseerd? Vinologen-Opleiding.nl  en/of WTOL-Academy.nl