Topografie in wijn, zin of onzin?

Het belang van topografie is heden ten dage sterk afgenomen,